John Arne Holmlund skal trene Ringsaker ut 2021 sesongen

Postet av Ringsaker IF - Fotball den 14. Mai 2020

Ringsaker var i fjor høst veldig fornøyd med at John Arne Holmlund så det interessant og takket ja til å trene A-laget fotballsesongen 2020. Vi har bare positive erfaringer med samarbeidet og hvordan John Arne gjennomfører treningene med laget så langt, men serien har dessverre blitt veldig amputert på grunn av virus epidemien. Sannsynligvis må vi forberede oss på at vårsesongen er spolert, men håper selvsagt på at gutta kan få spilt noen kamper i juni. Motivasjonen fram mot seriespill blir bare sterkere, særlig når vi nå har fått kontinuitet med John Arne som trener ut 2021 sesongen. Sportslig leder Odd Morten Ludvigsen signerte avtalen med John Arne, med spillerne som jublende tilskuere. Vi takker John Arne og ser fram til mange spennende fotballopplevelser under hans ledelse. 


Styret 


0 Kommentar

Sakte men sikkert tilbake til en normal fotballhverdag.

Postet av Ringsaker IF - Fotball den 17. Apr 2020

Det har nå gått drøyt 1 måned siden det ble satt stopp for all fotballaktivitet. Nå kan vi så smått starte opp igjen, takket være en viktig og stor oppslutning om de restriksjoner som ble innført i forbindelse med virus epidimien.  Dette har gjort at myndighetene nå har konstatert at Norge har kontroll på epidimien, og forsiktig men kontrollert kan begynne å få samfunnsmaskineriet i gang igjen. Innenfor gitte regler kan vi igjen starte med organiserte treninger. Retningslinjene finnes som oppslag på idrettsplassen, men gå gjerne inn på Indre Østland Fotballkrets sin hjemmeside for mer utfyllende informasjon.  Foreløpig vil senior- og ungdomslagene starte treninger uke 16. Lagene i barnefotballen vil måtte vente en stund til, nærmere informasjon vil bli gitt.                                                                                                                                                                             

Desto flinkere vi er til å følge reglene, desto før kan vi oppleve en normal                                         fotballhverdag.

 

Ringsaker Fotball og sesongen 2020

Foreløpig har myndighetene satt 15. juni som en dato på hvor lenge forbudet mot idretts- arrangementer med publikum skal gjelde. Det betyr at vi sannsynligvis kan spille kamper etter denne datoen, men hvordan et seriespill evt. skal organiseres er foreløpig uavklart. IØFK vil komme nærmere tilbake med informasjon. Epidimiutviklingen vil kunne påvirke at det blir satt ny dato. For oss i Ringsaker vil det bli viktig å holde aktiviteten i gang med treninger innenfor de retningslinjer som er satt for å hindre spredning av viruset, fram til det evt. kommer nye regler.  Vår vurdering er at vi planlegger sesongen med en normal avvikling av høstsesongen, og at det ikke vil bli noe seriespill i vårsesongen.

Konsekvenser og endringer- med bakgrunn i ovenstående vurdering.

Vanskelig økonomisk med en betydelig reduksjon på sponsormidler, prognosert til kr. 225.000,- . Inntektsside ned i overkant av 400.000 kr

Redusert aktivitet drar ned kostnadssiden med i overkant av 300.000 kr  Her har vi forutsatt at hovedlaget reduserer leie på kunstgressbanen og klubbhuset.

I sum gir situasjonen et økonomisk tap på nærmere 100.000 kr for fotballgruppa. Eliminert nærmere 200.000,- kr for idrettsforeningen.  Det er bra vi har penger på bok, slik at vi klarer å betale regningene.

Dugnad: Vi planlegger å gjennomføre salg av Enjoy Bonusguiden og Årslotteri som planlagt. Enjoy deles ut på vårsesongen, årslotteriet i august.

Tine Fotballskole avlyses i 2020.

Aktivitetsavgift reduseres til ca. 2/3  av tidligere fastsatt avgift.  Vi håper alle støtter opp om beslutningen som styret har gjort. Selv om vi ikke har aktivitet, så har vi allikevel kostnader.

Medlemskontingent blir uforandret.

 

Takk for tålmodigheten og dugnadsinnsatsen så langt.  Dere er viktige for at RIF skal komme gjennom denne situasjonen på en god måte.   Gult og Blått til krampe tæk øss! 


Hilsen styret


0 Kommentar

KORONAVETTREGLER FOR GAUPEN STADION

Postet av Ringsaker IF - Fotball den 16. Apr 2020


Hei, kjære RIF-medlemmer!

Som dere har fått med dere, åpnes samfunnet gradvis opp igjen. For RIF betyr dette at vi kan starte opp med noen treninger, og det er de eldste som får starte først, dvs. A-laget, J17 og G15.

Vi vet at mange klubber har stengt anleggene sine for uorganisert trening. Dette har ikke vi sett på som nødvendig å gjøre, fordi vi ikke har opplevd større pågang på bana enn at det hittil har vært forsvarlig. Nå som det blir lysere og varmere kvelder og folk begynner å bli kraftig lei av isolasjon, ser vi at pågangen begynner å bli større. Det gjør det vanskeligere å overholde generelle koronavettregler. For å hindre smittespredning, og for å sørge for at vi fortsatt kan holde anlegget åpent, innfører vi nå følgende regler på Gaupen stadion:

 

1.Det må alltid være en voksen til stede ved uorganisert trening med barn/ungdom under 18 år. En voksen per gruppe på 4 barn.

2.Det er lov med maksimalt 5 personer i ballbingen samtidig.

3.På den store bana er det lov med maksimalt fire grupper á fem personer ved uorganisert trening. Sørg for god avstand mellom hver gruppe og innad i gruppene.

4.Dere må ta med egen ball og sørge for å rengjøre den i forkant og etterkant av bruk. Vaskemidler må medbringes selv. Klubbhuset er stengt.

5.Organisert trening har førsteprioritet på den store bana. Sjekk hjemmesida – der står det når den store bana er ledig (https://fotball.ringsaker-if.no/p/14247/gaupen-kunstgress)

6.Gjør deg kjent med og følg fotballens koronavettregler fra Norges Fotballforbund. Se vedlegg

 

Hvis vi fortsetter med å være flinke til å holde avstand, vil vi fortere komme tilbake til normalen.

 

Takk for tålmodigheten og dugnadsinnsatsen.

 

Hilsen styret i RIF


0 Kommentar

Tiltak for jevnbyrdig seriespill i barnefotballen.

Postet av Ringsaker IF - Fotball den 17. Feb 2018


Alle klubber må innen 07.03.2018 melde på sine barnefotballag til seriespill i FIKS. Her skal man som tidligere sesonger legge inn kontaktperson, trener og banetilhørighet.

Nytt av året er at man også krysser av for om laget er Veldig øvet (høy vanskelighetsgrad på motstanderlag), Noe øvet, Lite øvet eller Ikke øvet (lav vanskelighetsgrad på motstanderlag).


Hvorfor gjør vi dette?

Grunnen til innføringen av dette er en målsetting om å skape større jevnbyrdighet i seriespillet. Klubber med flere lag på samme alderstrinn skal ikke samle alle sine beste spillere på samme lag og alle sine dårligste spillere på et annet lag, men oppfordres til å dele inn lagene jevnbyrdig. Les mer om NFFs tanker rundt dette i denne teksten:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/nivainndeling-i-seriespill-for-barnefotballen/


Hvordan melder jeg på laget til riktig vanskelighetsgrad?

Man kan ikke med sikkerhet si at et lag tilhører den ene eller den andre vanskelighetsgraden. Men en nyttig øvelse kan være å se på seriespillet 2017. Da vil man forhåpentligvis i større grad kunne spille jevnbyrdige kamper mot lag som likner ens eget lag i 2018.

  • Dersom man vant de fleste kampene sine, og noen med store siffer, bør man velge å melde seg på i kategorien: «VELDIG ØVET» (høy vanskelighetsgrad på motstanderlag).
  • Dersom man vant noen flere kamper enn man tapte i 2017 bør man melde seg på i kategorien: «NOE ØVET».
  • Dersom man tapte noen flere kamper enn man vant i 2007 bør man melde seg på i kategorien. «LITE ØVET».
  • Dersom man tapte de fleste kampene i 2017 og ofte med med mange mål, bør man melde seg på i kategorien: «IKKE ØVET» (lav vanskelighetsgrad på motstanderlag).

Lag med jevnbyrdige seriespill i 2017 kan melde seg på en av de midterste kategoriene, noe øvet eller lite øvet. Vi bruker følgende fire alternativet for avkrysning inne i FIKS hvor man melder på laget:

VELDIG ØVET: Høy vanskelighetsgrad på motstanderlag

NOE ØVET: Middels vanskelighetsgrad på motstanderlag

LITE ØVET: Middels vanskelighetsgrad på motstanderlag

IKKE ØVET: Lav vanskelighetsgrad på motstanderlag

 

Hvordan vil seriespillet bli påvirket av dette?

I vår fotballkrets er det store avstander fra Lesjaskog i nord-vest til Kongsvinger i sør-øst, fra Engerdal i nord-øst til Hadeland i sør-vest, og Valdres i nord-vest. Derfor må geografi alltid være en styrende faktor når vi deler lag inn i seriespill.

Når vi nå henter inn informasjon om lagene er øvet, noe øvet, lite øvet eller ikke øvet, vil vi også i større grad kunne sette opp seriespill hvor man spiller mot fotballag med tilnærmet lik fotballferdighet som seg selv. Man vil aldri kunne sikre seg mot at enkeltkamper blir ujevne, men forhåpentligvis er dette et steg på veien mot at flere lag opplever mestring, møter riktigere utfordringer og derigjennom oppnår større fotballglede og utvikling.

Mange steder blir det dessverre for lange reiser hvis man skal dele inn lagene i flere avdelinger avhengig av ferdigheter. Hvis det viser seg at det er lag som taper eller vinner veldig mye i vårsesongen, så er løsningen at vi flytter disse lagene ned eller opp en årsklasse etter ferien.


Tekst: Anders Mortensholm


Nyttige lenker
0 Kommentar

Fotballgruppa i Ringsaker IF inviterer til "Årlig møte" torsdag 1.mars kl.19.00.

Postet av Ringsaker IF - Fotball den 17. Feb 2018


Torsdag 1.mars kl.19.00 holder fotballgruppa sitt "Årlige møte" på klubbhuset. Det "Årlige møtet" skal behandle gruppens årsmelding og regnskap, samt fastsette budsjettet for 2018.

Årsmøtet i Ringsaker IF avholdes torsdag 8.mars kl.19.00.

                                              Velkommen!!!!

                                              Styret i fotballgruppa


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline