Tiltak for jevnbyrdig seriespill i barnefotballen.

Postet av Ringsaker IF - Fotball den 17. Feb 2018


Alle klubber må innen 07.03.2018 melde på sine barnefotballag til seriespill i FIKS. Her skal man som tidligere sesonger legge inn kontaktperson, trener og banetilhørighet.

Nytt av året er at man også krysser av for om laget er Veldig øvet (høy vanskelighetsgrad på motstanderlag), Noe øvet, Lite øvet eller Ikke øvet (lav vanskelighetsgrad på motstanderlag).


Hvorfor gjør vi dette?

Grunnen til innføringen av dette er en målsetting om å skape større jevnbyrdighet i seriespillet. Klubber med flere lag på samme alderstrinn skal ikke samle alle sine beste spillere på samme lag og alle sine dårligste spillere på et annet lag, men oppfordres til å dele inn lagene jevnbyrdig. Les mer om NFFs tanker rundt dette i denne teksten:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/nivainndeling-i-seriespill-for-barnefotballen/


Hvordan melder jeg på laget til riktig vanskelighetsgrad?

Man kan ikke med sikkerhet si at et lag tilhører den ene eller den andre vanskelighetsgraden. Men en nyttig øvelse kan være å se på seriespillet 2017. Da vil man forhåpentligvis i større grad kunne spille jevnbyrdige kamper mot lag som likner ens eget lag i 2018.

  • Dersom man vant de fleste kampene sine, og noen med store siffer, bør man velge å melde seg på i kategorien: «VELDIG ØVET» (høy vanskelighetsgrad på motstanderlag).
  • Dersom man vant noen flere kamper enn man tapte i 2017 bør man melde seg på i kategorien: «NOE ØVET».
  • Dersom man tapte noen flere kamper enn man vant i 2007 bør man melde seg på i kategorien. «LITE ØVET».
  • Dersom man tapte de fleste kampene i 2017 og ofte med med mange mål, bør man melde seg på i kategorien: «IKKE ØVET» (lav vanskelighetsgrad på motstanderlag).

Lag med jevnbyrdige seriespill i 2017 kan melde seg på en av de midterste kategoriene, noe øvet eller lite øvet. Vi bruker følgende fire alternativet for avkrysning inne i FIKS hvor man melder på laget:

VELDIG ØVET: Høy vanskelighetsgrad på motstanderlag

NOE ØVET: Middels vanskelighetsgrad på motstanderlag

LITE ØVET: Middels vanskelighetsgrad på motstanderlag

IKKE ØVET: Lav vanskelighetsgrad på motstanderlag

 

Hvordan vil seriespillet bli påvirket av dette?

I vår fotballkrets er det store avstander fra Lesjaskog i nord-vest til Kongsvinger i sør-øst, fra Engerdal i nord-øst til Hadeland i sør-vest, og Valdres i nord-vest. Derfor må geografi alltid være en styrende faktor når vi deler lag inn i seriespill.

Når vi nå henter inn informasjon om lagene er øvet, noe øvet, lite øvet eller ikke øvet, vil vi også i større grad kunne sette opp seriespill hvor man spiller mot fotballag med tilnærmet lik fotballferdighet som seg selv. Man vil aldri kunne sikre seg mot at enkeltkamper blir ujevne, men forhåpentligvis er dette et steg på veien mot at flere lag opplever mestring, møter riktigere utfordringer og derigjennom oppnår større fotballglede og utvikling.

Mange steder blir det dessverre for lange reiser hvis man skal dele inn lagene i flere avdelinger avhengig av ferdigheter. Hvis det viser seg at det er lag som taper eller vinner veldig mye i vårsesongen, så er løsningen at vi flytter disse lagene ned eller opp en årsklasse etter ferien.


Tekst: Anders Mortensholm


Nyttige lenker