Sakte men sikkert tilbake til en normal fotballhverdag.

Postet av Ringsaker IF - Fotball den 17. Apr 2020

Det har nå gått drøyt 1 måned siden det ble satt stopp for all fotballaktivitet. Nå kan vi så smått starte opp igjen, takket være en viktig og stor oppslutning om de restriksjoner som ble innført i forbindelse med virus epidimien.  Dette har gjort at myndighetene nå har konstatert at Norge har kontroll på epidimien, og forsiktig men kontrollert kan begynne å få samfunnsmaskineriet i gang igjen. Innenfor gitte regler kan vi igjen starte med organiserte treninger. Retningslinjene finnes som oppslag på idrettsplassen, men gå gjerne inn på Indre Østland Fotballkrets sin hjemmeside for mer utfyllende informasjon.  Foreløpig vil senior- og ungdomslagene starte treninger uke 16. Lagene i barnefotballen vil måtte vente en stund til, nærmere informasjon vil bli gitt.                                                                                                                                                                             

Desto flinkere vi er til å følge reglene, desto før kan vi oppleve en normal                                         fotballhverdag.

 

Ringsaker Fotball og sesongen 2020

Foreløpig har myndighetene satt 15. juni som en dato på hvor lenge forbudet mot idretts- arrangementer med publikum skal gjelde. Det betyr at vi sannsynligvis kan spille kamper etter denne datoen, men hvordan et seriespill evt. skal organiseres er foreløpig uavklart. IØFK vil komme nærmere tilbake med informasjon. Epidimiutviklingen vil kunne påvirke at det blir satt ny dato. For oss i Ringsaker vil det bli viktig å holde aktiviteten i gang med treninger innenfor de retningslinjer som er satt for å hindre spredning av viruset, fram til det evt. kommer nye regler.  Vår vurdering er at vi planlegger sesongen med en normal avvikling av høstsesongen, og at det ikke vil bli noe seriespill i vårsesongen.

Konsekvenser og endringer- med bakgrunn i ovenstående vurdering.

Vanskelig økonomisk med en betydelig reduksjon på sponsormidler, prognosert til kr. 225.000,- . Inntektsside ned i overkant av 400.000 kr

Redusert aktivitet drar ned kostnadssiden med i overkant av 300.000 kr  Her har vi forutsatt at hovedlaget reduserer leie på kunstgressbanen og klubbhuset.

I sum gir situasjonen et økonomisk tap på nærmere 100.000 kr for fotballgruppa. Eliminert nærmere 200.000,- kr for idrettsforeningen.  Det er bra vi har penger på bok, slik at vi klarer å betale regningene.

Dugnad: Vi planlegger å gjennomføre salg av Enjoy Bonusguiden og Årslotteri som planlagt. Enjoy deles ut på vårsesongen, årslotteriet i august.

Tine Fotballskole avlyses i 2020.

Aktivitetsavgift reduseres til ca. 2/3  av tidligere fastsatt avgift.  Vi håper alle støtter opp om beslutningen som styret har gjort. Selv om vi ikke har aktivitet, så har vi allikevel kostnader.

Medlemskontingent blir uforandret.

 

Takk for tålmodigheten og dugnadsinnsatsen så langt.  Dere er viktige for at RIF skal komme gjennom denne situasjonen på en god måte.   Gult og Blått til krampe tæk øss! 


Hilsen styret


0 Kommentar

KORONAVETTREGLER FOR GAUPEN STADION

Postet av Ringsaker IF - Fotball den 16. Apr 2020


Hei, kjære RIF-medlemmer!

Som dere har fått med dere, åpnes samfunnet gradvis opp igjen. For RIF betyr dette at vi kan starte opp med noen treninger, og det er de eldste som får starte først, dvs. A-laget, J17 og G15.

Vi vet at mange klubber har stengt anleggene sine for uorganisert trening. Dette har ikke vi sett på som nødvendig å gjøre, fordi vi ikke har opplevd større pågang på bana enn at det hittil har vært forsvarlig. Nå som det blir lysere og varmere kvelder og folk begynner å bli kraftig lei av isolasjon, ser vi at pågangen begynner å bli større. Det gjør det vanskeligere å overholde generelle koronavettregler. For å hindre smittespredning, og for å sørge for at vi fortsatt kan holde anlegget åpent, innfører vi nå følgende regler på Gaupen stadion:

 

1.Det må alltid være en voksen til stede ved uorganisert trening med barn/ungdom under 18 år. En voksen per gruppe på 4 barn.

2.Det er lov med maksimalt 5 personer i ballbingen samtidig.

3.På den store bana er det lov med maksimalt fire grupper á fem personer ved uorganisert trening. Sørg for god avstand mellom hver gruppe og innad i gruppene.

4.Dere må ta med egen ball og sørge for å rengjøre den i forkant og etterkant av bruk. Vaskemidler må medbringes selv. Klubbhuset er stengt.

5.Organisert trening har førsteprioritet på den store bana. Sjekk hjemmesida – der står det når den store bana er ledig (https://fotball.ringsaker-if.no/p/14247/gaupen-kunstgress)

6.Gjør deg kjent med og følg fotballens koronavettregler fra Norges Fotballforbund. Se vedlegg

 

Hvis vi fortsetter med å være flinke til å holde avstand, vil vi fortere komme tilbake til normalen.

 

Takk for tålmodigheten og dugnadsinnsatsen.

 

Hilsen styret i RIF


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline